index
 
 
 

Psicomotricitat

Part important de la nostra programació és la psicomotricitat. La formació de la pròpia identitat mitjantçant el coneixement d´un mateix.

Amb exercicis físics, jocs i música en anglès pretenem que els nens coneguin el seu cos, amb les seves limitacions, i aprenguin a dominar-lo.

Com a objectius que ens hem marcat:

  • observació i exploració del cos i les seves possibilitats
  • control global i segmentari del propi cos
  • adquisició d´habilitats motrius bàsiques (arrossegar-nos, gatejar, córrer, saltar…)
  • regulació i control dels ritmes (acció/relaxació)
  • acceptació d´un mateix (autoestima)

<-Tornar